AMELİYATSIZ GUATR TEDAVİSİ

Ameliyatsız Guatr Tedavisi

Nodüler guatr hastasının yapılan biyopsilerinde nodüller iyi huylu çıkarsa, takip ya da perkütan ablasyon uygulanabilir. Klasik olarak nodül küçükse, büyümüyorsa ve hastanın bir şikayeti yoksa takip yeterlidir ancak büyüyen veya şikayet yaratan nodüllerde cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Tiroid ameliyatlarının, boyunda kalıcı bir kesi izi bırakması, hastanın ameliyat sonrası çoğunlukla ömür boyu sentetik hormon ilacı kullanma zorunluluğu ve anesteziye bağlı riskleri nedeniyle birçok kişi ameliyata soğuk bakmaktadır. Bu nedenle de bazı hastaların nodülleri de tedavi olmadığından çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Ameliyat olmak istemeyen iyi huylu nodülleri olan guatır hastaları için “perkütan ablasyon tedavileri” oldukça iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. “Perkütan” kelimesi bir iğne ile ciltten girilmesi anlamına gelmekteyken, “ablasyon” ise ısı etkisiyle nodülün buharlaştırılması anlamına gelmektedir. Bu yöntem ile kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden tedavi yapılır. Perkütan ablasyon yöntemleri cerrahi operasyona çok iyi bir alternatiftir ve ülkemizde de ameliyatsız tiroid nodül tedavilerini (perkütan ablasyon) başarı ile uygulayan deneyimli girişimsel radyoloji uzmanları bulunmaktadır. Perkütan ablasyon yöntemi, tiroid biyopsisine çok benzer bir yöntemdir. Biyopside nodül içerisine iğne ile girip hücreler alıp çıkıyoruz ancak ablasyon tedavisinde özel bir iğne ile giriyoruz, lokal anestezi sonrasında tiroid bezindeki o nodülün içerisine ısı vererek buharlaşmasını sağlıyoruz. Deneyimli ellerde oldukça emniyetli olan bu tedavi sonrasında hasta hemen normal hayatına dönebilmekte ve hastaneden yürüyerek ayrılabilmektedir.

MNG de nadiren kullanılan bir ameliyatsız tedavi yöntemi de embolizasyondur. “Embolizasyon” vücuttaki bir damarı tıkamak anlamına gelir. Bu tedavide tiroidin büyümesine neden olan 4 damarından 3 ünü kapatarak boyutlarının küçülmesini sağlanır. Embolizasyon tedavisinde kasıktan anjio yöntemiyle girilerek tiroid bezini besleyen atardamarlar minik taneciklerle tıkanır. Tiroid bezi küçülür ancak canlılığını kaybetmez. İşlem aynen kalp anjiyosu gibi lokal anestezi altında kasıktan yapılır. 
MNG hastalarında embolizasyon tedavisinin cerrahi tedaviye üstünlükleri vardır.

  • Cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisinin aksine hipotiroidi gelişmez, bu nedenle hasta ömür boyu sentetik hormon ilacı kullanmak zorunda kalmaz.
  • Boyunda ameliyata bağlı iz, ses kısıklığı, hipoparatiroidi (Hipoparatiroidi; yanlışlıkla tiroide bitişik duran paratiroid bezlerinin de alınmasına bağlı olarak ortaya çıkar) gibi cerrahiye özgü problemler yaşanmaz
SOSYAL MEDYA