SSS

SSS

Miyomlarım var hangi yöntemi tercih etmeliyim?

Öncelikle histerektomi ameliyatının yani rahimin alınması operasyonunun tüm seçenekler değerlendirildikten sonra mecbur kalınırsa son seçenek olarak uygulanması gerektiğini belirtelim. Miyom tedavisinde temel olarak iki seçeneğimiz var. Sadece miyomun alındığı miyomektomi operasyonu ve rahimdeki miyomları besleyen damarların tıkandığı ve miyomların oldukları yerde öldürülmesi ve küçültülmesi olan miyom embolizasyonu tedavisidir.

Miyomektomi operasyonunun öncelikle tercih edilebileceği miyom tipleri nelerdir?

Miyomlar hakkında bilinmesi gerekenler bölümünde miyomların tiplerinden ve yerleşimlerinden bahsetmiştik. Rahim içine doğru büyüyen submuköz miyolar ve rahim dışına doğru büyüyen subseröz miyomlar ince saplı ise embolizasyon tedavisi sonrasında koparak rahim boşluğuna ya da karın boşluğuna düşebilir ve sıkıntı yapabilir. Bu şekilde ince bir sapı olan miyomlarda ilk seçenek miyomektomi olmalıdır.

Miyomektomi operasyonunun ya da miyom embolizasyonu gibi ameliyatsız tedavilerin tercih edilebileceği miyom tipleri nelerdir?

Tek bir miyom varsa nispeten operasyonu kolay olduğundan hem miyomektomi hem de miyom embolizasyonu tercih edilebilir. Hatta bu miyomlar ön duvarda ise kolaylıkla RF ablasyon tedavisi de uygulanabilir. RF ablasyon da miyom içerisine ciltten bir iğne yardımı ile girilir ve lokal anestezi altında ısı etkisi miyom tedavi edilebilir. Tek bir miyom için nadiren kullanılan bir yöntem olan HIFU da seçenekler arasında yer almaktadır. HIFU yani yüksek

Son olarak hastamız doğum yapmak istiyorsa doğurganlık açısından miyomektomi ve embolizasyon tedavisi benzer oranda risk taşımaktadır. Miyomun sayısına ve yapısına göre tercihte bulunmak gerekir.

Miyom embolizasyonu gibi ameliyatsız tedavilerin tercih edilebileceği miyom tipleri nelerdir?

Miyom sayısı birden çoksa hatta tüm miyometriumu kaplamış gibiyse öncelikli olarak miyom embolizasyonu tercih edilmelidir. Embolizasyon tedavisi damarlanması çok olan miyomların hepsine tıkayıcı partikülleri ulaştırdığından tüm miyomlara yönelik tek seansta tedavi mümkün olmaktadır. Miyom embolizasyonunda rahim dokusu başka kaynaklardan da damarlandığı için korunur. Embolizasyon sonrası tüm miyomlar ölü doku şeklinde izlenirken rahim dokusu kontrol MR incelemesinde canlı şekilde izlenir.

Özellikle çok büyük miyomlar çok fazla kanlandığından ameliyat için büyük risk taşır. Böyle vakalar büyük ihtimal ile histerektomiye gidebilirler. Zaten ameliyat öncesi meslektaşlarımız bu ihtimali özellikle belirtirler. Bu şekilde büyük ve fazla kanlanan miyomlarda da ilk seçenek embolizasyon tedavisidir. Miyom embolizasyonu sonrasında boyut ve kanlanması azalan miyomun daha sonra risksiz bir şekilde miyomektomi operasyonuna gitmesi de mümkündür. Bu şekilde yapılan tedavilere Kombine tedaviler diyoruz. (Önce embolizasyon sonra miyomektomi). Çok büyük miyomlarda embolizasyon tek başına yetmediğinde kombine tedavi düşünülmelidir.

SOSYAL MEDYA