TİROİD NODÜLÜ RF ABLASYON TEDAVİSİ

Tiroid Nodülü RF Ablasyon Tedavisi

Tiroid nodülleriniz Radyofrekans Ablasyon yöntemiyle 20 dakika gibi kısa bir sürede lokal anestezi eşliğinde kolayca tedavi edilebiliyor. İşlem sonrası hemen normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz.

Uzun yıllardır tiroid nodülleri tedavisinde tek seçenek ameliyat ile tiroid bezinin alınmasıydı. Nodüller her iki tiroid lobunda da yer alıyorsa genellikle tiroid bezi tamamen alınıyor ve hastalarımız geri kalan ömrü boyunca tiroid hormonu ilacı kullanmak zorunda kalıyordu.

Ayrıca ameliyatların anesteziye bağlı riskleri olmasıve sonrasında  boyunda kalıcı bir kesi izi bırakması nedeniyle birçok kişi tedaviyi reddetmektedir. İhmal edilen bu nodüller ise daha sonraları çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir.. 

Çok yakın bir zamanda iyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde devrim yaşanmıştır. Uzun yıllardır karaciğer ve böbrek gibi nispeten büyük organlardaki kitlelerin tedavisinde kullanılan RF Ablasyon yöntemi, özel iğneler  sayesinde tiroid bezindeki nodüller içinde kullanılmaya başlanmıştır. 

 Bu yöntem ile kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden girilerek nodüller adeta ısı etkisyle buharlaştırılır. RF ablasyon yöntemi, cerrahi operasyona çok iyi bir alternatiftir ve ülkemizde de ameliyatsız tiroid nodül tedavilerini başarı ile uygulayan deneyimli girişimsel radyoloji uzmanları bulunmaktadır.

Kistik yani sıvı içeren nodüllerin tedavisi daha da basittir. Bu nedenle kistik nodüllerde ilk seçilecek yöntem ise Ethanol enjeksiyonuyla tedavidir (kimyasal ablasyon). Kimyasal ablasyon başarılı olmazsa o zaman RF Ablasyon uygulanabilir.

İyi huylu olduğu tespit edilmiş olan solid yani katı olan tiroid nodüllerinde RF ablasyon ilk tercih edilmesi gereken yöntem olmalı. Klasik ameliyatlı tedaviler ikinci aşamada gereklilik halinde uygulanmalıdır.

RF ablasyon yöntemi aslında tiroid biyopsisine çok benzer bir işlemdir. Biyopside nodül içerisine iğne ile girip hücreler alıp çıkıyoruz ancak RF ablasyon tedavisinde özel bir iğne ile giriyoruz, lokal anestezi sonrasında tiroid bezindeki o nodülün içerisine ısı vererek buharlaşmasını sağlıyoruz. Deneyimli ellerde oldukça emniyetli olan bu tedavi sonrasında hasta hastaneden yürüyerek ayrılabilmekte ve hemen normal hayatına dönebilmektedir. Türkiye de çok az sayıda merkezde yapılabilen bu tedavi yöntemi Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Girişimsel Radyoloji bölümünde Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Daha detaylı bilgileri http://www.dratasoy.com/ameliyatsiz-tiroid-nodul-tedavisilinkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

SOSYAL MEDYA