PERİFERİK ANJİOGRAFİ (DSA)

Periferik Anjiografi (DSA)

Tüm organ ve sistemlerin ( Beyin , Karaciğer, Böbrek, Kol ve bacak bölgeleri) DSA anjiografik görüntülemesi Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde yapılabilmektedir. Bölümümüzde Kalp gibi hareketli ve nispeten küçük damarlı bir organın anjiografisini  yapabilen 64 kesitli BT cihazı olması nedeni ile tüm sistemlerin anjiografisini öncelikle tomografi cihazımızda 8 sn lik bir çekim ile gerçekleştirmekteyiz. Ancak aynı zamanda tedavi planladığımız ( stent/balon) hastalara periferik Anjiografi (DSA) yöntemini uyguluyoruz.

SOSYAL MEDYA