GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji halkımız tarafından henüz çok fazla bilinmeyen bir tıp bölümüdür. Radyoloji dendiğinde aklımıza Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans gibi teknolojik görüntüleme yöntemleri geliyor ancak girişimsel radyoloji ne demek? Henüz çok fazla bilinmiyor. Şöyle özetleyebiliriz; Girişimsel Radyolojinin konusu, yukarıda bahsettiğimiz teknolojik görüntüleme yöntemleri ve anjiyografi eşliğinde ameliyatsız olarak yapılan tedavi girişimleridir. 

Teknolojinin hızla ilerlemesi tıbbın her alanında yenilikler getirmektedir. Örneğin, eskiden anestezi altında ameliyat olmayı gerektiren birçok hastalığın artık Girişimsel Radyologlar tarafından ameliyatsız olarak kolayca yapılabilmektedir. Eskiden varis ameliyatları sonrasında hastanede kalmak evde uzun süre yatmak gerekirken bugün gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde ultrason eşliğinde varise neden olan hastalıklı damarın içine lazer ile girerek çok kısa sürede ameliyatsız varis tedavisi yapılabilmektedir. Bir başka örnek ise kemoembolizasyon adını verdiğimiz, ameliyatsız olarak yapılabilen kanser tedavileridir. 

Karaciğerde yer alan bir kitlenin tedavisi için kasıktan normal anjiografi yapar gibi girerek atardamarın içinden karaciğer damarına oradan da kitleyi besleyen damara ulaşıp küçük bir kateter yardımı ile vücudun diğer alanlarını etkilemeden yüklü miktarda kemoterapi ilacını direk kitleye verebiliyoruz. Sonrasında da o damarı tıkayıp kanser kitlesini tamamen beslenmesiz bir durumda bırakabiliyoruz. Hastamız o günü hastanede gözetimde geçirip ertesi gün normal hayatına devam ediyor. 

Kanser tedavilerinde en yeni tekniklerden birisi de Radyofrekans Ablasyon dur. Bu modern tedavi yönteminde görüntüleme eşliğinde kanser kitlesine bir iğne yardımı ile girilir ve ısı etkisi ile kanser kitlesi etrafındaki 1 cm lik normal doku ile birlikte yakılarak kurutulur. İşlem sonrası hastamız bir gece gözetimde kalır ve ertesi gün normal hayatına devam edebilir.

Ayrıca girişimsel radyoloji sayesinde iyi huylu tümörlerde ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. Bunlardan başlıcaları ameliyatsız fibroadenom tedavisi, ameliyatsız miyom tedavisi ve ameliyatsız tiroid nodül tedavisidir. 

SOSYAL MEDYA