PERKÜTAN NEFROSTOMİ VEYA STENTLEME

Perkütan Nefrostomi veya Stentleme

Perkütan nefrostomi işlemi karnın arka yan duvarından böbrek içine idrar drenaj tüpü (kateter) koyma işlemidir. Böbrek ile mesane arasındaki idrar yolundan idrarın akışını engelleyen bir durum veya böbrekle mesane arasındaki idrar yollarından idrarın karın içine kaçağı gibi durumlarda böbrekler üzerindeki baskıyı rahatlatmak amaçlı olarak girişimsel radyologlar tarafından yapılır. Koyulan kateter mutlaka ayda bir değiştirilerek enfeksiyon riski azaltılır. 

Bazı durumlarda bir ucu böbrekte bir ucu mesanede olacak şekilde iki ucu kıvrık kateter koyulur. Bu katetere üreteral stent adı veriliyor. Girişimsel radyoloji bölümlerinde ajiografi ya da floroskopi denilen röntgen cihazı rehberliğinde rahatlıkla takılabilir.

 

 

SOSYAL MEDYA