MEME MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİNİ KİMLER ÇEKTİRMELİ?

Meme Magnetik Rezonans Görüntülemesini Kimler Çektirmeli?

Meme MR görüntülemesinin endikasyonlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

  • Meme MR görüntülemesi meme kanseri saptanan ve tedavi olarak meme koruyucu cerrahi planlanan hastalarda,
  • Meme kanserinin göğüs duvarına yayılması ve diğer memedeki olası kanserlerin değerlendirilmesi için,
  • Ameliyata bağlı değişiklikler ile tekrarlayan kanser bulgularının ayırt edilmesi için,
  • Mamografi ve ultrason görüntülemesi neticesinde açıklığa kavuşmamış kuşkulu durumların aydınlatılması amacıyla, 
  • Kemoterapi ye verilen yanıtın değerlendirilmesinde,
  • Yüksek riskli kadınlarda tarama amaçlı olarak,
  • Mamografi  ve ultrason ile kanser tespit edilemediği halde metastazları olan hastalarda esas meme kanseri odağının saptanmasında,
  • Meme protezi olan hastaların proteze bağlı problemlerinin değerlendirilmesinde,

 

SOSYAL MEDYA