SEMENTOPLASTİ VE VERTEBROPLASTİ

Sementoplasti ve Vertebroplasti

Özellikle yaşlı hastalarda osteoporoz zemininde ya da kanserli hastalarda kanser sıçramasına bağlı olarak bel omurlarında çökmeler olabilmektedir. Bu çökmeler neticesinde ciddi ağrılar olmakta ve omuriliğe baskı yapacak şekilde kırıklar arkaya doğru uzanabilmektedir. Bu hastalarda omurların içerisine sement adı verilen bir tür çimento enjeksiyonu yapılabilir. Verilen sementin ısısı sayesinde ağrı hemen tedavi sonrasında kesilir ve kırığın omuriliğe baskı yapması engellenir. Deneyimli ellerde girişimsel radyoloji bölümünde güvenle yapılan bir tedavidir. 

SOSYAL MEDYA