KRİYOBLASYON İLE FİBROADENOM TEDAVİSİ

Kriyoblasyon İle Fibroadenom Tedavisi

kriyoablasyon

 

KRİYOABLASYON TEDAVİSİ

Meme fibroadenomlarında Kriyoablasyon tedavisi 2002 yılında FDA den onay almış bir yöntemdir. Kriyoablasyonda ince bir iğne ile kitleye ulaşılır ve -80 dereceye kadar soğutulur. Dondurulması nedeni ile fibroadenom içerisindeki hücreler ölürler ve kitle aylar içinde küçülerek ele gelmez hale gelir. Pahalı olması ve kitlenin kaybolmasının uzun sürmesi dezavantajıdır. Fibroadenomun ablasyon ile tedavisinden önce mutlaka biyopsi yapılarak tanıdan emin olmak gerekir.

 

MEMEDE DİĞER ABLASYON TEDAVİLERİ

Ablasyon yöntemleri ile fibroadenom tedavisinde ısı etkisi kullanılarak 3-4 cm ye kadar olan fibroadenomlar küçültülebilmektedir. Termal Ablasyon yöntemleri RF ablasyon ya da Lazer Ablasyon yöntemleri şeklinde olmaktadır. Genellikle bu yöntemler iyi huylu tümörler için tercih edilmemektedir. Daha ziyade kötü huylu meme tümörlerinin küçültülmesi için kullanılmaktadır. Tedavi için kullanılan iğne deliği daha sonra hiç iz bırakmadan iyileşmektedir. Çok erken evrede yakalanan meme kanserlerinin tedavisinde ablasyon yöntemlerinin kullanılması ile ilgili yayınlar artmaktadır. Bu da, yakın gelecekte erken evre meme kanserlerinde ameliyatsız tedavilerden daha fazla istifade edeceğiz anlamına geliyor.

 

SOSYAL MEDYA