AMELİYATSIZ TİROİD NODÜL TEDAVİLERİ

Ameliyatsız Tiroid Nodül Tedavileri

Tiroid ameliyatlarının, boyunda kalıcı bir kesi izi bırakması, hastanın ameliyat sonrası çoğunlukla ömür boyu sentetik hormon ilacı kullanma zorunluluğu ve anesteziye bağlı riskleri nedeniyle birçok kişi ameliyata soğuk bakmaktadır. Bu nedenle de bazı hastaların nodülleri de tedavi olmadığından çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Zaten tüm bu yan etki ve risklerin iyi huylu bir nodül için yapılması günümüz modern tıbbında da sorgulanan bir yaklaşımdır. 

İyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde ameliyatsız yeni tedavi yöntemleri (perkütan ablasyon yöntemleri) geliştirilmiştir. “Perkütan” kelimesi bir iğne ile ciltten girilmesi anlamına gelmekteyken, “ablasyon” ise ısı etkisiyle nodülün buharlaştırılması anlamına gelmektedir. Bu yöntem ile kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden tedavi yapılır. Perkütan ablasyon yöntemleri cerrahi operasyona çok iyi bir alternatiftir ve ülkemizde de ameliyatsız tiroid nodül tedavilerini (perkütan ablasyon) başarı ile uygulayan deneyimli girişimsel radyoloji uzmanları bulunmaktadır. Bu yöntemde, lokal anestezi ve ultrason rehberliğinde nodüle çeşitli iğnelerle girilir ve nodül lazer, radyofrekans veya mikrodalga enerjisiyle ısıtılarak tahrip edilir (termal ablasyon). Başlıca Tiroid nodüllerinde termal ablasyon yöntemleri; RF Ablasyon, Mikrodalga Ablasyon ve Lazer Ablasyon yöntemleridir.  Kistik (sıvı içeren) nodüllerde ilk seçilecek yöntem ise alkol enjeksiyonuyla tedavidir (Kimyasal ablasyon/ Etanol Ablasyon). Modern yöntemler ile ağrısız ve neştersiz olarak yapılan tiroid nodül tedavisi sonrasında hastalar birkaç saat içinde normal hayatlarına dönebilir. Ayrıca ameliyatsız tedavi sonrasında ömür boyu sentetik tiroid hormon kullanmak zorunda da kalmaz. Bu nedenle iyi huylu nodüllerde ilk tercih edilmesi gereken yöntem ameliyatsız modern yöntemler olmalı. Klasik ameliyatlı tedaviler ikinci aşamada gereklilik halinde uygulanmalıdır.

Perkütan ablasyon yöntemi aslında tiroid biyopsisine çok benzer bir yöntemdir. Biyopside nodül içerisine iğne ile girip hücreler alıp çıkıyoruz ancak ablasyon tedavisinde özel bir iğne ile giriyoruz, lokal anestezi sonrasında tiroid bezindeki o nodülün içerisine ısı vererek buharlaşmasını sağlıyoruz. Deneyimli ellerde oldukça emniyetli olan bu tedavi sonrasında hasta hemen normal hayatına dönebilmekte ve hastaneden yürüyerek ayrılabilmektedir.

SOSYAL MEDYA