MEME ULTRASONOGRAFİSİ İLE BİYOPSİ

Meme Ultrasonografisi İle Biyopsi

Memenizde BIRADS sınıflamasına göre kategori 4 ve 5 olan lezyonlara yönelik ultrason rehberliğinde meme biyopsisi yapılması gerekir. Biyopsi için kullanılan iğne ultrason eşliğinde kitlenin içine yerleştirilir. İnce iğne ya da kalın iğne ile yapılabilen biyopsiler ile alınan materyal incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir. Meme biyopsisi tecrübeli ellerde çok kolay hızlı ve ağrısız bir yöntemdir. Komplikasyon beklenmez. Hemen biyopsi sonrası hastamız evine gidebilir. Ağrı beklenmez. Koruyucu antibiyotik kullanımı gerekmez. 

 

SOSYAL MEDYA