TROİD NODULÜ TEDAVİSİ

Troid Nodulü Tedavisi

Tiroid Nodüllerinin (iyi huylu tümörler) tedavisinde klasik yöntem, tiroid bezinin bir kısmının ya da tamamının ameliyat ile alınmasıdır. Ancak tiroid ameliyatlarının bazı riskleri ve dezavantajları bulunmaktadır. Boyunda kalıcı bir kesi izi bırakması ve hastanın çoğunlukla ömür boyu ilaç kullanma zorunluluğu, ve anesteziye bağlı riskler mevcuttur. Tüm bu risklerin iyi huylu bir nodül için yapılması günümüz modern tıbbına yakışmamaktadır ve sorgulanan bir yaklaşımdır. 

Tiroid Nodüllerinin (iyi huylu tümörler) tedavisinde ameliyatsız yeni tedavi yöntemleri (RF ablasyon, Mikrodalga Ablasyon, Lazer Ablasyon, Alkol ablasyon): Bu yöntemler ile kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden tedavi yapılır. Perkütan ablasyon yöntemleri cerrahi operasyona çok iyi bir alternatiftir. Bu yöntemde, lokal anestezi ve ultrason rehberliğinde nodüle çeşitli iğnelerle girilir ve nodül lazer, radyofrekans veya mikrodalga enerjisiyle ısıtılarak tahrip edilir (termal ablasyon). Kistik (sıvı içeren) nodüllerde ilk seçilecek yöntem ise alkol enjeksiyonuyla tedavidir (kimyasal ablasyon). Modern yöntemler ile ağrısız ve neştersiz olarak yapılan tiroid nodül tedavisi sonrasında hastalar birkaç saat içinde normal hayatlarına dönebilir. Ayrıca ameliyatsız tedavi sonrasında ömür boyu sentetik tiroid hormon kullanmak zorunda da kalmaz. Tiroid nodüllerinde yeni tedavi yöntemlerini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.

Nodülsüz basit guatrda tedavi eksik olanı yerine koymaktır. İyot eksik ise iyot verilir. Otoimmun hastalığa bağlı tiroid bezi zarar görmüşse sentetik tiroid hormonu verilir.

Nodüler guatrda klasik tedavi yöntemi ilaç tedavisi, ameliyat ve radyoaktif iyottur. 

İlaç tedavisinde sentetik T4 hormonu verilir ve hastaların 1/3 ünde tiroid bezinde küçülme olur. Radyoaktif iyot tedavisi ile küçülme çok daha belirgindir. Ancak bu tedavi yüksek doz radyasyon içermektedir. Radyoaktif iyot tedavisi sonrasında radyasyona bağlı olarak tüm tiroid dokusu harap olduğundan dolayı hipotiroidi gelişecek ve ömür boyu sentetik tiroid hormonu kullanmanız gerekecektir. Nodüler guatrın tedavisinde ameliyatsız modern tedaviler kullanılabilmektedir. Bu tedavilerin başında perkütan ablasyon yöntemleri ve embolizasyon tedavileri yer almaktadır.

Tiroid kanserlerinde klasik tedavi olarak tiroidin bir kısmı ya da tamamı ameliyatla alınır. Daha sonra da, kalan hücreleri yok etmek için operasyon sonrasında radyoaktif iyot tedavisi yapılabilir. Radyoaktif iyot ile tüm tiroid bezi içeren dokular yoğun radyasyona maruz kalmış olur. Hasta bu tedaviden sonra tüm duvarları kurşunla kaplı bir odada 2-3 gün tutulur.

SOSYAL MEDYA