PORTAL VEN EMBOLİZASYONU

Portal Ven Embolizasyonu

PORTAL VEN EMBOLİZASYONU

Bazı karaciğer kanserleri ya da karaciğer metastazlarında tümörler sadece karaciğer sağ lobunda yerleşir. Bu hastalarda sağ lobun alınabilmesi için sol lobun bir miktar büyütülmesi gerekir. Bu sayede hasta hayatını sorunsuz sürdürebilecektir. Portal ven denen damar karaciğerin ana besleyici damarı olduğu için portal veni tıkanan taraf küçülürken diğer taraf kompanse etmek için büyür. Portal ven embolizasyonunda sağ lobun portal veni tıkanarak sol lobun büyümesi sağlanır. Girişimsel radyoloji bölümünde yapılan bu işlem sonrasında 2-3 ay içerisinde beklenen büyüme  gerçekleşir ve ameliyat ile tümör dolu olan sağ lob alınır.

Portal ven embolizasyonunda teknik olarak, girişimsel onkoloji uzmanı bir kateterle ultrason eşliğinde sağ portal vene girilir. Portal ven içerisine tıkayıcı tanecikler ya da koil adı verilen metal teller verilerek tıkanma sağlanır.

Bu süre zarfında sağ lobdaki tümörlerin büyümemesi için intraarteriyel kemoterapi ( direk kanserin atardamarı içinden KT verilmesi), kemoembolizasyon  ya da radyoembolizasyon tedavisi uygulanabilir.

SOSYAL MEDYA