VAKUMLU EKSİZYON YÖNTEMİ (SENO RX ENCOR) İLE FİBROADENOM TEDAVİSİ

Vakumlu Eksizyon Yöntemi (Seno Rx EnCor) İle Fibroadenom Tedavisi

Fibroadenomlar kadınlarda çok sık görülen iyi huylu meme kitleleridir. En sık 20-40 yaş arasında görülür. İlk görüldüğünde 6 ay aralıklar ile 2 yıl kadar yakın takip edilir. Bu takibin sebebi fibroadenoma benzeyen kötü huylu tümörlerin yanlışlıkla fibroadenom zannedilmesinin önüne geçmektir. Fibroadenom eğer hızlı bir büyüme gösteriyorsa, ağrı yapıyorsa ya da ele gelen kitle nedeniyle hastada şikayet oluşturuyorsa tedavi edilebilir. Fibroadenom tedavisinden önce mutlaka biyopsi yapılarak tanıdan emin olmak gerekir.

Gelişen teknoloji ilebirlikte artık ameliyat öncesi yapılan biyopside kullanılan standart iğneler yerine vakumlu biyopsi iğneleri kullanılmakta ve fibroadenom tamamen alınabilmektedir. Bu yeni vakum destekli biyopsi tekniği ile 4 cm ye kadar olan tüm meme kitleleri özellikle de fibroadenomlar birkaç dakikalık ağrısız, kansız bir işlem ile tedavi edilebilmektedir. Fiyat olarak da ameliyatlı tedavilerden daha uygun olan bu yöntem henüz çok az sayıda girişimsel radyoloji uzmanı tarafından yapılabildiğinden ülkemizde fazla yaygınlaşmamıştır. Biz, kliniğimize ameliyatsız fibroadenom tedavisi için başvuran hastalarımıza bu yeni tedavi yöntemini başarı ile uygulamaktayız. 

Vakum ile eksizyon yöntemi 3-4 cm ye kadar olan fibroadenomlar parça parça çıkarılabilmektedir. Vakum eksizyon yöntemi ile 10-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 4 cm çaplı kitleler çıkarılabilmektedir. İğne deliği daha sonra hiç iz bırakmadan iyileşmektedir. Tedavi sonrası hemen günlük yaşamınıza dönmeniz mümkün olmaktadır. 

Ayrıca vakum biyopsi yöntemi ile mikrokalsifikasyonların da eksizyonu mümkün olmaktadır. Mikrokalsifikasyonların vakum ile alınması için ultrasonografi ya da mamografi rehberliği gerekmektedir. Öncelikle ultrasonografide mikrokalsifikasyonlar görülmeye çalışılır eğer görülebiliyorsa kolaylıkla vakum ile çıkarılabilir. Ultrason ile görülmeyen mikrokalsifikasyonlar stereotaktik mamografi rehberliğinde çıkarılır.  

 

SOSYAL MEDYA