VARİSLERİM VAR NE YAPMALIYIM?

Varislerim var ne yapmalıyım?

Varislerim var ne yapmalıyım? diye düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki maddeleri sırasıyla inceleyin.

İlk olarak teşhisinizin ve en doğru tedavinin belirlenmesi için varis tedavisinde deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına  detaylı Doppler ultrasonografi  incelemesi yaptırmalısınız. Örneğin bu konuda özelleşmemiş merkezlerde genellikle  hasta ayakta iken Doppler incelemesi yapılmaz YANLIŞ OLARAK sadece hasta yatar vaziyette iken Doppler inceleme yapılır. Bu da gerçekte var olan hastalığı göstermez ve yetersiz bir tetkik olur. Ne yazık ki birçok varis hastasının yanlış teşhis nedeni ile  gereksiz tedavilere mahkum olduğunu gözlemlemekteyiz. Varis tedavisinde ideal olan bu hastalığın teşhisinin, tedavisinin ve takibinin aynı hekim tarafından yapılmasıdır. Ancak bu şekilde sağlıklı bir tedavi yapılabilir.

Detaylı Doppler ile teşhis yapıldıktan sonra hekiminiz size uygun olan tedavi seçeneklerini anlatır. Size genellikle klasik cerrahi tedavi yerine modern tedavi yöntemlerini önerecektir. Son yıllarda Klasik cerrahi tedaviler zorunlu haller dışında tercih edilmemektedir.
başlıca dezavantajları; genel anestezi gerektirmesi, yaklaşık %5 e varan oranlarda toplardamarlarda pıhtı oluşumuna ve sinir zedelenmesine sebep olması, normal hayata dönüşün geç olması ve varislerin ameliyattan sonra hastaların yaklaşık yarısında tekrarlaması sayılabilir.

Modern yöntemlerden  Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi en çok tercih edilen, orta ve uzun vadeli sonuçları bilimsel yayınlarda %93-100 oranında başarılı bulunmuş bir yöntemdir. Yan etkilerinin az olması hemen günlük aktivitelere dönebilmeniz, işlem sonrası evinize yürüyerek gidebilmeniz ve 40 dakika gibi kısa bir sürede lokal anestezi ile Doppler eşliğinde yapılan bu işlemi daha da tercih edilir kılmıştır. Üstelik tedavi sonrası hatalığın tekrarlama oranları da cerrahiye göre çok düşüktür.

 Tüm bu bilgiler ışığında varis hastalığınız uygun ise (ki hastaların %90 ında uygundur) Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi ve gerekli hallerde tamamlayıcı ultrason eşliğinde skleroterapi tedavileri için randevu verilir. Yurtdışından yada İstanbul dışından gelen hastalarımız önceden belirtirlerse aynı gün içinde hem teşhis hem de tedavi işlemi yaptırabilirler. 

Detaylı Doppler incelemesi ile tüm geri kaçış nedenleri ile varise neden olan hasarlı damarları bizzat tespit edip işaretler. İncelem sonrasında detaylı bir damar haritanızı çıkartırız. Teşhis sonrasında, Doppler görüntüleme eşliğinde lokal anestezi ile tüm hasarlı damarların ve varis pakelerinin tedavisini size uygun modern yöntemler ile gerçekleştirir. Genellikle varis hastalığının sebebini ortadan kadırmak için Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi ve devamında ultrason eşliğinde köpük skleroterapisi ile varislerinizden tamamen kurtulmanıza yardımcı oluruz. 

Radyoloji Anabilim Dalımızda Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi için başvuracak hastalarımız için süreç aşağıda sıralandığı şekilde işlemektedir..

  • Hastalarımız telefonla ya da bizzat başvurarak, Ameliyatsız Varis Tedavisi için Girişimsel Radyoloji Bölümünden randevu alırlar.
  • Randevu günü şikayetleri ve mevcut diğer rahatsızlıkları ile ilgili bir form doldururlar. girişimsel radyoloji uzmanımız ile yüzyüze konuşup sıkıntılarını anlatırlar ve muayene olurlar.
  • Renkli Doppler ultrasonografi incelemesini yapar, bu incelemede varislere neden olan hasarlı damarlar tesbit edilir, bu damarların işlem öncesi haritalaması yapılır.
  • Hastalarımız, renkli Doppler Ultrasonografi bulguları ışığında hastalığın tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilir, tedavilerle ilgili onam formları imzalatılır.
  • Genellikle ayrı bir güne tedavi randevusu verilir (Randevu alırken belirtilirse yurtdışından yada diğer şehirlerden gelen hastalarımıza ultrason tetkiki ve tedavisi aynı gün uygulanabilir).
  • Hastalarda Doppler Ultrason sonucu ve çizilen damar haritasına göre endovenöz lazer, köpük- sıvı skleroterapi, perkütan RF gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı uygulanır. Uygulama, varislerin türü ya da yaygınlığına göre bir ya da birkaç seans olabilir.
  • Tedaviden 1 ay sonra hastalarımız kontrole çağrılır. Bu kontrolde hastalarımızın tedavi sonuçları incelenir, varsa şikayetleri dinlenir, Renkli Doppler incelemesi tekrarlanarak kaçak yapan damarların kapanıp kapanmadığı kontrol edilir. İlave tedaviler gerekiyorsa Doppler eşliğinde uygulanır.
SOSYAL MEDYA