GİRİŞİMSEL ONKOLOJİ UZMANI KİMDİR?

Girişimsel Onkoloji Uzmanı Kimdir?

Girişimsel Onkoloji Uzmanı Kimdir? 

Girişimsel onkoloji uzmanları ameliyatsız kanser tedavileri konusunda deneyimli olan girişimsel radyoloji uzmanlarıdır. Onkoloji hastalarının bilgisayarlı tomografi yada magnetik rezonans ile teşhisini koyan, kanserin evrelemesini yapan, görüntüleme rehberliğinde biyopsisini yapan radyoloji uzmanları son 20 yıldır teknolojinin verdiği imkanlar ile kanserlerin ameliyatsız olarak tedavisini yapabilir duruma gelmişlerdir. Bu modern tedavi yöntemlerinden başlıcalarını sıralarsak RF Ablasyon ve Mikrodalga Ablasyon, Kriyoablasyon, Kemoembolizasyon, Radyoembolizasyon tedavileridir. Ayrıca kanser hastalarında ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak yapılan tüm tedavilerin olası komplikasyonları da yine girişimsel onkoloji uzmanları tarafından tedavi edilebilmektedir.

Kanser hastalığı onlarca disiplinin bir arada çalıştığı multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilebilien bir hastalıktır.

Kanser tedavisinde tedavinin başarısını, Girişimsel Onkoloji uzmanı olan radyoloğun, cerrahın, medikal onkoloğun ve radyasyon onkoloğundan oluşan ekip belirler.

Bu ekipte bazı kanserlerde cerraha bazı kanserlerde radyasyon onkoloğuna pek ihtiyaç olmaz ancak her zaman olması gerekn branş hekimi radyoloji uzmanıdır. Doğru teşhis ve evrelemeye, biyopsiden tedaviye her aşamada  aynı zamanda radyoloji uzmanı da olan girişimsel onkoloji uzmanlarının önemli görevi olduğu için ekibin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kanser ile ilgili bir şüpheli durum varsa ilk olarak en doğru yapacağınız şey; iyi bir radyoloji uzmanı mümkünse girişimsel onkoloji uzmanı olan bir radyoloji uzmanı bulmanızdır.

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

SOSYAL MEDYA