FONKSİYONEL TIP

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel tıp, yaygın olarak standart tıpta hastanelerde uygulanan testlere ilave olarak daha ileri biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik testleri kullanarak, kişinin genetik/epigenetik (SNP-Single Nükleotid Polimorfizmler) yapısını, vücudun doku düzeyindeki toksin (ağır metal vb.) yükünü ve intra-selüler düzeyde mikrobesin (vitamin-mineral ve omega3) düzeylerini göz önünde bulundurarak kişiye özel bir tedavi yaklaşımı sunan ileri bir tıp uygulamasıdır. Ben fonksiyonel tıbbı geleceğin kişiye özel tıbbı olarak adlandırıyorum.

Fonksiyonel tıp, standart tıp uygulamaların tamamen tedavi etme anlamında çok başarılı olamadığı kronik inflamatuar hastalıklar için daha iyi bir çözüm sunabilme iddasındadır. Kronik inflamatuar hastalıklar dediğimiz başlık, kalp damar hastalıklarından kansere, haşimoto tiroiditinden romatolojik rahatsızlıklara, Multipl Sklerozdan alerji ve astıma kadar birçok hastalığı kapsayan bir başlıktır. Tüm bu hastalıkların altında yatan sebep büyük ölçüde kronik inflamasyondur. Bu nedenle fonksiyonel tıp desteği tüm bu hastalıklarda rutin standart tıp tedavisine çok olumlu katkısı olur. Ancak bu hastalara yönelik yapılan fonksiyonel tıp uygulamaları mutlaka ilgili branş doktorları ile iletişim sağlanarak yapılmalıdır.

Standart tıp uygulamaları ayırıcı tanı ile hastalığın adını koyma ve hastalıkla eşleşen ilaç ve ameliyatların uygulaması konusuna daha fazla odaklanırken. Fonksiyonel tıp hastalığın adı ya da bölgesinden ziyade altta yatan fonksiyonel bozukluğun nereden kaynaklandığını bulmaya odaklanır ve ileri laboratuvar testleri ile hastalığın sebebini ortaya çıkarır sonrasında da sebebi ortadan kaldıracak tedavileri uygular. Standart tıpta sıkça kullanılan idiyopatik (sebebi bilinmeyen) kavramını kullanmaz.

Standart tıp uygulamasında derisindeki döküntü için dermatolojiye, otoimmun tiroiditi için endokrinolojiye ve inflamatuar barsak hastalığı için gastroenteroloğa başvuracak olan hasta 3 farklı uzmandan kendi branşlarına özel olarak farklı tetkik istemleri ve farklı reçeteler alacaktır. Fonksiyonel tıp farklı bölgelerde bulgu verdiği için ayrı ayrı incelenen bu hastalıkların altta yatan ortak fonksiyonel bozuklukları ortaya çıkarmak için ileri testler uygular ve fonksiyonları destekleyecek şekilde tedaviler planlar.

Tüm testler ve detaylı olarak alınan anemnez neticesinde fonksiyonel tıp uzmanı kontrolünde önerilen eliminasyon diyeti, egzersiz ve besin destekleri, o hastalık ile ilgili uzman hekimin standart tedavisi ile beraber uygulandığında kronik inflamatuar hastalıklarda tedaviye  çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

SOSYAL MEDYA