KANSERDE RF ABLASYON VE MİKRODALGA ABLASYON TEDAVİSİ

Kanserde RF Ablasyon ve Mikrodalga Ablasyon Tedavisi

Yeni Kanser Tedavileri : RF ABLASYON ve MİKRODALGA ABLASYON

Kanser teşhisi olan hastaların bir çoğunda RF Ablasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Özellikle karaciğer metastazlarında ve karaciğerin kendi kanserlerinde sıklıkla uygulanan RF ablasyon yöntemi için en uygun hastalar karaciğer, böbrek gibi solid organlarında kanseri olan hastalardır. Ayrıca akciğer kemik ya da yumuşak doku kanserlerinde de RF Ablasyon başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Girişimsel Onkoloji Uzmanları yani diğer bir deyişle RF Ablasyon gibi onkolojik tedavilerde tecrübeli girişimsel radyoloji uzmanları tarafından yapıldığında oldukça kolay ve risksiz bir işlemdir. Cerrahi operasyon ile yapılan randomize kontrollü çalışmalarda sonuçları cerrahi ameliyat ile aynı derecede etkili bulunmuştur. Geçmişte, RF ablasyon gibi lokal teadaviler klasik olarak ameliyat olamayacak hastalarda kanser sürecinin yönetilmesinde çok önemli katkıları olmaktaydı. Günümüzde ise ameliyatı mümkün olan kanser hastalarında da sıklıkla onkoloji uzmanlarının tercih ettiği etkili ve güvenli bir yöntem haline gelmiştir.

RF ablasyon tedavisinde tümörün tam ortasına bir iğne yerleştirilerek ısı etkisi ile tümör buharlaştırılarak tümör etkisiz hale getirilir. Tümörün tamamının öldüğünden emin olmak için tümör çapının yaklaşık  1 cm dışını da kapsayacak kadar geniş bir alana ısı ile buharlaştırma işlemi uygulanır. Hastamız işlemden sonra kısa bir gözetimin ardından ertesi gün evine yürüyerek dönebilir.

RF ablasyon yöntemi ve Mikrodalga ablasyon yöntemi benzer yöntemlerdir RF ablasyonda elektrik akımı kullanılırken Mikrodalga ablasyon da radyofrekans enerjisi kullanılır. Karaciğer ya da diğer solid organlarda çapı 3 cm den küçük olan kanserlerin tedavisinde RF ablasyon tercih edilirken, çapı 3 cm den daha büyük kitlelerin tedavisinde mikrodalga ablasyon tedavisi tercih edilmektedir. Özellikle çok büyük ve sayıca çok fazla olan kanser kitlelerinin tedavisinde ısı etkili bu iki yöntemden biri ile birlikte kemoembolizasyon (TAKE) tedavisi de yapılmaktadır. 

Hem RF Ablasyon hem de kemoembolizasyon (TAKE) tedavilerinin birlikte uygulandığı protokollere sandviç protokolü denir. Bu şekilde bir tedavi planlanıyorsa öncelikle kemoembolizasyon tedavisinin yapılması daha uygun olacaktır.

SOSYAL MEDYA