AMELİYATSIZ KANSER TEDAVİLERİ

Akciğer, karaciğer ve böbrektesaptanan çapı 5 cm yi aşmayan tümörler ile karaciğerde ortaya çıkan metastazlarda (tümör başka organa sıçraması), uygun koşullarda ameliyatsız tedavi seçenekleri tercih edilebilir. 
RF ABLASYON : Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülemeleri eşliğinde tümör tanısı konmuş hastalarda  (tümör tanısı için biyopsi de aynı seansda yapılabilir) tümörün tam ortasına bir tel yerleştirilerek ısı etkisi ile tümör buharlaştırılarak yok edilebilir. Tümörün tamamının yok olduğundan emin olmak için tümör çapının yaklaşık  1 cm dışına kadar geniş bir alanda bu ısı ile buharlaştırma işlemi uygulanır. Hastamız işlemden sonar kısa bir gözetimin ardından aynı gün yada ertesi gün  evine yürüyerek dönebilir.
 
KEMOEMBOLIZASYON : Özellikle karaciğer tümörlerinde olmak üzere bir çok tümörde uygulanabilecek bu yöntem kemoterapi ilaçlarının ve damar tıkayıcı ilaçların direkt olarak sadece tümörü besleyen damarın içerisinden verilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında , kasık bölgesinden girilerek tümörü besleyen küçük atardamara kadar anjio kateterleri ile ilerlenir. O atardamara yerleştirilen kateter aracılığı ile damarı tıkayan ve kemoterapi ilacının salınımını yapan preparatlar aynı anda damardan verilerek tümörün hem yoğun bir şekilde kemoterapi alması hem de kendisini besleyen damarların kapanması sağlanır. Bu tedavi seçeneğinin en büyük avantajı vücudun tamamının ağır kemoterapi ilaçlarının etkisi altında kalmamasıdır. Genel durumu iyi olan, karaciğerinde kanseri yada kanser sıçramasına bağlı kitlesi bulunan ve sistemik kemoterapiden fayda göremiyen hastalarımıza bu yöntem uygulanabilir.

SOSYAL MEDYA